Chủ YếU Nhà Thờ 50 câu hỏi đố vui trong Kinh thánh dành cho trẻ em, nhóm thanh niên và nhóm nhỏ dành cho người lớn

50 câu hỏi đố vui trong Kinh thánh dành cho trẻ em, nhóm thanh niên và nhóm nhỏ dành cho người lớn

câu hỏi đố trong kinh thánhBắt đầu nhóm nhỏ tiếp theo của bạn hoặc lớp học Chủ nhật bằng một vòng câu đố vui về Kinh thánh bằng những câu hỏi dễ trả lời và thú vị để khám phá. Đưa ra các câu trả lời trắc nghiệm giúp giảm bớt áp lực - và có thể dẫn đến một số cuộc thảo luận tuyệt vời.

Câu đố Kinh thánh cho trẻ em

 1. Khi Sa-mu-ên chọn Đa-vít làm vua, Đức Chúa Trời đã nhắc chúng ta rằng trong khi con người nhìn bề ngoài thì Đức Chúa Trời nhìn vào điều gì? Đó là động cơ của chúng ta, thái độ của chúng ta, công việc của chúng ta được thực hiện trên đất hay trái tim của chúng ta? Câu trả lời : trái tim; 1 Sa-mu-ên 16: 7
 2. Cuốn sách cuối cùng của Cựu Ước là gì? Đó là Sa-mu-ên thứ hai, Ma-thi-ơ, Zephaniah hay Ma-la-chi? Câu trả lời : Ma-la-chi (Cho họ xem và cũng lưu ý câu cuối cùng: Đức Chúa Trời nhắc nhở chúng ta yêu gia đình quan trọng biết bao!) câu đố kinh thánh bát đố câu hỏi ý tưởng chủ nhật trẻ em đi học
 3. Đức Chúa Trời đã kêu gọi cậu bé Sa-mu-ên bao nhiêu lần trong đêm khi cậu đang nằm trong nhà của Chúa? Đó là bốn lần, ba lần, một lần hay 20 lần? Câu trả lời : bốn lần; 1 Sa-mu-ên 3: 3-10
 4. Sau khi Chúa Giê-su làm báp têm, Đức Chúa Trời phán, 'Đây là con trai ta, người mà ta _____ 'Đó là người tôi yêu, người tôi sẽ chúc phúc, người tôi trân trọng hay người tôi đã gửi gắm? Câu trả lời : người tôi yêu; Ma-thi-ơ 3:17 (và Mác 1:11 và Lu-ca 3:22)
 5. David đã chơi nhạc cụ gì? Câu trả lời : Đàn hạc / đàn lia Câu hỏi bổ sung: Kể tên vị vua mà anh ấy đã chơi nó. Câu trả lời thưởng : Vua Sau-lơ; 1 Sa-mu-ên 16: 14-23
 6. Hãy kết thúc câu này từ 1 Tê-sa-lô-ni-ca: Cầu nguyện mà không cần ______. Nó đang nghi ngờ, khóc lóc, phàn nàn hay ngừng lại? Câu trả lời : ngừng; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17
 7. Sau khi Nô-ê xuống thuyền, Đức Chúa Trời đã ban dấu hiệu nào cho thấy lời hứa của Ngài sẽ không bao giờ có lũ lụt trên thế giới nữa? Đó là chim bồ câu, cành ô liu, cầu vồng hay ngọn lửa trong bụi cây? Câu trả lời : cầu vồng; Sáng thế ký 9: 12-16
 1. Chúa Giê-su đã kiêng ăn bao nhiêu ngày đêm? Đó là 22, 40, 365 hay 12? Câu trả lời : 40; Ma-thi-ơ 4: 2
 2. Ai là người đầu tiên đến gặp người đàn ông bị thương trong dụ ngôn Người Samari nhân hậu? Đó là người thu thuế, chủ quán trọ, thầy tế lễ hay quan tòa? Câu trả lời : Linh mục; Lu-ca 10: 25-37
 3. Kết thúc câu này: 'Ngoài tất cả những điều này, hãy cầm lấy chiếc khiên _____ của bạn, với nó bạn có thể dập tắt tất cả những mũi tên rực lửa của kẻ ác. Đó là Lá chắn Đức tin, Lá chắn Tinh thần, Lá chắn Bảo vệ hay Lá chắn Chính nghĩa? Câu trả lời : Shield of Faith; Ê-phê-sô 6:16
 4. Sách Tân Ước nào có Chúa Giê-xu Thuyết giảng trên núi ? Đó là tiếng Do Thái, John, Khải Huyền hay Matthew? Câu trả lời : Ma-thi-ơ; Nó bao gồm một số chương (5-7) và dạy một số bài học quen thuộc nhất như đừng lo lắng và 'quy tắc vàng' (7:12).
 5. Kinh thánh nhắc đến từ 'tuyết' bao nhiêu lần? Đó là 24 lần, năm lần, không bao giờ hay 12 lần? Câu trả lời : 24 lần; một số câu đề cập đến tuyết là Thi thiên 51: 7, Châm ngôn 31:21, Ê-sai 1:18
 6. Vua Sa-lô-môn đã cầu xin Chúa ban cho ông điều gì? Đó có phải là sự thịnh vượng, một kho thóc mới cho ngũ cốc, danh tiếng hay trí tuệ của anh ta không? Câu trả lời : sự khôn ngoan; 1 Các Vua 3: 9
 7. Chúa Giê-su nói đến địa điểm nào để thắp đèn cho mọi người nhìn thấy? Nó ở trên đồi, ngoài trời, trên giá đỡ hay trên mái nhà? Câu trả lời : trên giá đỡ; Ma-thi-ơ 5:15
 8. Trang phục nào khiến anh em Giô-sép ghen tị? Đó là áo khoác, giày, thắt lưng hay mũ đội đầu đặc biệt? Câu trả lời : một chiếc áo khoác; Sáng thế ký 37: 3
 9. Giôn-xi ở trong bụng con cá lớn bao nhiêu ngày? Đã một, ba, năm hay bảy ngày. Câu trả lời : ba ngày ba đêm; Giô-na 1:17
 10. Ruth có quan hệ như thế nào với Naomi? Con gái, em gái, con dâu hay chị họ? Câu trả lời : Ru-tơ là con dâu của Na-ô-mi (vợ của con trai); Ru-tơ 1:22
Nhà thờ mở ra mẫu đăng ký nghiên cứu kinh thánh Tình nguyện viên đăng ký chuỗi cầu nguyện 24 giờ

Câu đố Kinh thánh cho các nhóm thanh niên

 1. Ngoài những điều sau đây, Đức Chúa Trời KHÔNG bảo dân Y-sơ-ra-ên làm gì để tuân giữ các điều răn của Ngài trong lòng họ? Dạy các điều răn cho con cái của họ; Bảo vệ các điều răn để đáp lại các vị thần của các dân tộc xung quanh họ; Nói về chúng khi chúng ngồi trong nhà, khi chúng đi lại, khi chúng nằm xuống và khi chúng đứng dậy; Viết chúng trên cột cửa của ngôi nhà của họ? Câu trả lời : bảo vệ các điều răn để đáp lại các vị thần của các dân tộc xung quanh họ; Phục truyền luật lệ ký 6: 6-9 kinh thánh bát đố câu đố câu hỏi ý tưởng chủ nhật nhóm thanh niên trường học thiếu niên
 2. Nô-ê đã gửi hai con chim từ trong tàu - chúng là gì? ( Phần thưởng: Anh ấy gửi cái nào trước? ) Chim bồ câu và chim sẻ, chim bồ câu và bồ nông, chim bồ câu và quạ, chim sẻ và đại bàng? Câu trả lời : chim bồ câu và một con quạ; Câu trả lời thưởng : raven là người đầu tiên; Sáng thế ký 8: 6-9
 3. Hầu hết Cựu Ước và Tân Ước được viết bằng những ngôn ngữ nào? Cả hai đều bằng tiếng Hy Lạp, tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh, tiếng Latinh và tiếng Do Thái hoặc tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp? Câu trả lời : Tiếng Do Thái (Cựu ước) và tiếng Hy Lạp (Tân ước)
 4. Kể tên một trong năm cuốn sách trong Kinh Thánh chỉ chứa một chương. Chọn từ 1 John, Titus, Habakkuk hoặc Obadiah. Câu trả lời : Obadiah (Đối với điểm thưởng, những người khác là Philemon, 2 & 3 John và Jude)
 5. Giakêu đã chia cho người nghèo bao nhiêu của cải? Đó là 10 phần trăm, tất cả, một nửa hay những gì anh ta đã thu thuế? Câu trả lời : một nửa của nó; Lu-ca 19: 8
 6. Kết quả của việc tôn vinh cha và mẹ của bạn sẽ như thế nào? Có phải là bạn sẽ sống lâu trong đất, rằng bạn sẽ thịnh vượng trong tất cả những gì bạn làm, bạn sẽ được ban phước đến đời thứ bảy hay bạn sẽ có những vụ mùa bội thu? Câu trả lời : bạn sẽ sống lâu trong đất; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
 7. Điền vào chỗ trống này: Hai cái tốt hơn một cái vì họ có lợi nhuận tốt cho công việc của mình: Nếu một người ngã xuống, _____ _____ có thể giúp anh ta đứng dậy. Đó là Chúa Giê-xu Christ, thánh linh của Đức Chúa Trời, bạn của Ngài hay gia đình của Ngài? Câu trả lời : bạn của anh ấy; Truyền đạo 4: 9-10
 1. Sau-lơ đang đi đến thành phố nào thì thấy một ánh sáng lớn và Chúa Giê-su hỏi: 'Tại sao ngươi bắt bớ ta?' Đó là Jerusalem, Bethlehem, Philippi hay Damascus? Câu trả lời : Damascus; Công vụ 9: 3-4
 2. Môi-se so sánh dân Y-sơ-ra-ên với con vật nào khi nói chuyện với Chúa? Đó là cừu, dê, sư tử hay đại bàng? Câu trả lời : cừu; Các số 27:17
 3. Ai đã đổi tên thành Israel và tại sao? Đó có phải là Môi-se sau khi ông được tìm thấy khi còn nhỏ trong giỏ, là Gia-cốp sau khi đấu tranh với Đức Chúa Trời, là Đa-ni-ên sau khi ra khỏi hang sư tử hay là Đa-vít sau khi ông thắng trận với Gô-li-át? Câu trả lời : Gia-cốp sau khi đấu tranh với Đức Chúa Trời; Sáng thế ký 32:28 (Đây sẽ là một bài học tuyệt vời cho sự kiên trì!)
 4. Trong Lu-ca, người phụ nữ rửa chân cho Chúa Giê-su bằng hai việc gì? Đó là xà phòng và nước, nước và khăn, nước mắt và khăn tắm hay nước mắt và tóc của cô ấy? Câu trả lời : nước mắt và mái tóc của cô ấy; Lu-ca 7:44
 5. Đức Chúa Trời bảo Môi-se đừng đến gần bụi cây đang cháy cho đến khi ông làm gì? Có phải nó đang lắng nghe một thiên thần, cởi dép, thừa nhận Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời Có Thật hay hy sinh con trai mình là Y-sác? Câu trả lời : cởi dép; Xuất Ê-díp-tô Ký 3: 5
 6. Theo tiếng Do Thái, lời của Đức Chúa Trời là _____ và _____. Nó cổ xưa và đầy cảm hứng, sống và năng động, nhẹ nhàng và hướng dẫn hay bí ẩn và tuyệt vời? Câu trả lời : sống và hoạt động; Hê-bơ-rơ 4:12
 7. Khi Chúa Giê-su chết, ba điều gì đã xảy ra? Chọn từ danh sách năm người sau: trận động đất, bệnh dịch ở nhà Philatô, màn che trong đền thờ bị xé rách, tất cả trẻ sơ sinh khóc cùng một lúc, các ngôi mộ mở tung. Câu trả lời : động đất, màn che trong đền bị rách, mồ mả bị phá tung; Ma-thi-ơ 27: 51-52
 8. Tên của những cặp song sinh vật lộn trong bụng mẹ là gì? Đó là Cain và Abel, Paul và Peter, Jesus và John hay Jacob và Esau? Câu trả lời : Gia-cốp và Ê-sau; Sáng thế ký 25: 22-26
 9. Bộ phận nào sau đây KHÔNG thuộc bộ giáp của Đức Chúa Trời? Đó có phải là vành đai của sự thật, lá chắn của tri thức, thanh gươm của Thánh Linh hay mũ bảo hiểm của sự cứu rỗi Câu trả lời : lá chắn kiến ​​thức; Ê-phê-sô 6: 10-18 (đó là lá chắn của đức tin!)
 10. Bạn tìm thấy câu chuyện của Lydia of Thyatira trong Kinh thánh nào? Ê-sai, Châm ngôn, Công vụ hay Cô-lô-se thứ nhất? Câu trả lời : Hành vi; Công vụ 16

Câu đố Kinh thánh cho người lớn

 1. Ê-li đã gặp các tiên tri của Ba-anh ở đâu để chứng minh rằng Đức Chúa Trời là một vị thần có thật? Đó có phải là Núi Moriah, Núi Ô liu, Núi Ararat, hay Núi Carmel? Câu trả lời : Núi Carmel; 1 Các Vua 18:19 (Vòng thưởng có thể là tìm / đặt tên tại sao những người khác lại được chú ý) kinh thánh bát đố câu đố câu hỏi ý tưởng người lớn cộng đồng nhà thờ nhóm nhỏ
 2. Chúa Giê-su lớn lên ở đâu sau khi trở về từ Ai Cập? Đó là Nazareth, Bethlehem, Jerusalem hay Lower East Side? Câu trả lời : Nazareth; Lu-ca 2: 39-40
 3. James 4 hỏi, 'Điều gì gây ra xích mích và cãi vã giữa các bạn? Chúng không đến từ _____ cuộc chiến bên trong bạn sao? Bạn muốn một cái gì đó nhưng không có được nó.' Là tội lỗi, động cơ xấu xa, ham muốn hay xu hướng ích kỷ? Câu trả lời : ước muốn; Gia-cơ 4: 1-2
 4. Câu này được tìm thấy trong sách nào của Kinh Thánh: 'Hãy dạy dỗ con cái nên đi theo con đường nó phải đi và khi nó về già nó sẽ không từ bỏ nó.' Đó là Lê-vi Ký, Tít, Châm ngôn hay Ha-ba-cúc? Câu trả lời : Tục ngữ; Châm ngôn 22: 6
 5. Aaron đã làm gì trong khi Môi-se chuẩn bị nhận 10 Điều Răn? Có phải là đang nói chuyện với dân Y-sơ-ra-ên, cầu nguyện với Đức Chúa Trời, bảo dân Y-sơ-ra-ên chờ đợi và kiên nhẫn hay làm một thần tượng bằng vàng? Câu trả lời : làm một thần tượng vàng Các câu hỏi bổ sung: thần tượng có hình dạng gì và nó được làm bằng gì? Câu trả lời thưởng : hình một con bê và làm bằng hoa tai; Xuất Ê-díp-tô Ký 32: 2-4
 6. Tên này của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì: Giê-hô-va Rapha? Đó là Chúa dẫn dắt, Chúa phái đến, Chúa cung cấp hay Chúa chữa lành? Câu trả lời : Chúa chữa lành; Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26
 7. Tên thường được đặt cho năm cuốn sách đầu tiên của Cựu Ước là gì? Đó là Ngũ kinh, Doxology, Apocrypha hay Septuagint? Câu trả lời : Ngũ kinh (phát âm là pen-ta-tuke) Câu hỏi bổ sung: Từ có nghĩa là gì? Câu trả lời thưởng : 'Năm cuốn sách' hoặc 'năm cuộn'
 8. Trong sách Khải Huyền, Chúa Giê-su nói: 'Đừng sợ. Ta là ____ và ____.' Đó là Đầu và Cuối, Con đường và Sự thật, Sự sống và Sự thật hay Sư tử và Con cừu? Câu trả lời : đầu tiên và cuối cùng; Khải Huyền 1:17
 1. Nơi nào trong Tân Ước nói về sự kiên trì của Gióp? Có phải trong sách Hê-bơ-rơ, Khải Huyền, 2 Ti-mô-thê hay Gia-cơ không? Câu trả lời : James; Gia-cơ 5: 10-11
 2. Chúa Giê-su nói gì về việc xét đoán người khác? Nó có xét xử công bằng, xét xử công minh, xét xử không hay xét xử Judy? Câu trả lời : Phán xét không; Lu-ca 6:37 (Điều này có thể dẫn đến một cuộc thảo luận lớn về sự khác biệt của việc sáng suốt so với việc lên án người khác)
 3. '_____ _____ của người khôn ngoan đáng được chú ý hơn là tiếng la hét của kẻ thống trị kẻ ngu ngốc.' Những chỗ trống có phải là những câu nói chân thật, những lời nói êm ái, những lời quở trách gay gắt hay những lời cầu nguyện thầm lặng? Câu trả lời : lời nói êm ái; Truyền đạo 9:17
 4. Hai bệnh dịch đã gây ra cho người Ai Cập về thể chất là gì? Nó có phải là gặm nhấm và mụn nước, nhọt và phát ban, gàu và phát ban hay gặm nhấm và nhọt không? Câu trả lời : gặm nhấm và nhọt; Xuất hành 8-9
 5. Điền vào chỗ trống: 'Theo cách tương tự, ______ phải đáng được tôn trọng, chân thành, không uống nhiều rượu và không mưu cầu danh lợi.' Đó là chồng, nhân viên bưu điện, vợ hay chấp sự? Câu trả lời : chấp sự; 1 Ti-mô-thê 3: 8
 6. Bàn tay bí ẩn đã viết gì trên tường trong bữa tiệc của Vua Belshazzar? Có phải là Eli Eli Lama Sabachthani; Jehovah jireh; Mene, Mene, Tekel, Parsin; hay Shadrach Meshach và Abednego? Câu trả lời : Tôi, Tôi, Tekel, Parsin Câu hỏi bổ sung: Tekel có nghĩa là gì? Câu trả lời thưởng : Tekel có nghĩa là 'Bạn đã được cân nhắc trên bàn cân và thấy muốn;' Đa-ni-ên 5: 25-28
 7. Điều nào sau đây Phao-lô KHÔNG đề cập đến mà từng thành viên trong hội thánh nên mang theo khi cùng nhau thờ phượng? Đó có phải là một bài thánh ca, một món quà của sự lãnh đạo, một lời chỉ dẫn, một lời mặc khải, một cái lưỡi hay một cách diễn giải? Câu trả lời : một món quà của sự lãnh đạo; 1 Cô-rinh-tô 14:26 (Điều này có thể khơi mào cuộc trò chuyện về việc 'trở thành hội thánh' và tin cậy Đức Thánh Linh trong mỗi anh / chị / em, thay vì mong đợi những người lãnh đạo hội thánh tạo điều kiện thuận lợi cho mọi việc.)
 8. Môi-se đã mang bao nhiêu con vật trong số mỗi con vật vào Hòm Bia? Câu trả lời : Không, Moses đã dẫn mọi người ra khỏi Ai Cập. Nô-ê đã ở trên tàu! (Bạn phải kết thúc bằng một câu hỏi mẹo!)

Dù ở độ tuổi nào, bạn cũng có thể sử dụng những câu hỏi này để khơi mào một vòng đố vui, kết hợp tùy thuộc vào mức độ khả năng của nhóm bạn. Và nếu mọi người gặp khó khăn, hãy thử một vòng tốc độ để xem ai có thể tìm ra câu trả lời trong Kinh Thánh nhanh nhất. (Đó là nơi những câu thơ tham khảo đó có ích!)

Julie David đã kết hôn với một mục sư thờ phượng và sau 20 năm thánh chức cùng với ba cô con gái, cô ấy vẫn đang phát triển sự cân bằng dịu dàng của làn da dày và trái tim nhân hậu. Cô ấy dẫn đầu một nhóm nhỏ nữ sinh trung học.Tài nguyên bổ sung

100 câu Kinh thánh ghi nhớ cho Trường Chúa nhật
50 câu hỏi về tàu phá băng dành cho nhóm nhỏ
25 Ý tưởng Phục vụ Cộng đồng cho các Nhóm Thanh niên
60 Đề tài, Chủ đề và Mẹo học Kinh thánh cho Nhóm nhỏ
50 hoạt động trò chơi Kinh thánh cho trẻ em


DesktopLinuxAtHome giúp việc tổ chức nhà thờ trở nên dễ dàng.
Bài ViếT Thú Vị

Editor Choice

Mối nguy thực sự của Twitch đối với trẻ em không phải là những dòng suối trong bồn tắm nước nóng - cảnh báo khẩn cấp cho các bậc cha mẹ
Mối nguy thực sự của Twitch đối với trẻ em không phải là những dòng suối trong bồn tắm nước nóng - cảnh báo khẩn cấp cho các bậc cha mẹ
Những người phát sóng trong bồn tắm nước nóng TWITCH thường xuyên nhận được phản ứng dữ dội về nội dung gây tranh cãi của họ. Nhưng nếu bạn là một bậc cha mẹ lo lắng khi nói đến khuyết điểm của con bạn…
Mozilla đã sửa lỗi Firefox bị treo trong phiên bản Windows cũ hơn với CPU AMD
Mozilla đã sửa lỗi Firefox bị treo trong phiên bản Windows cũ hơn với CPU AMD
Vào ngày 7 tháng 12 năm 2021, Mozilla đã phát hành Firefox 95 với nhiều cải tiến và tối ưu hóa. Bên cạnh đó, Firefox 95 đã có mặt trên Microsoft Store, cho phép
Tag: Windows 10 bản dựng 10558
Tag: Windows 10 bản dựng 10558
Hiển thị hoặc ẩn nội dung cửa sổ khi kéo trong Windows 10
Hiển thị hoặc ẩn nội dung cửa sổ khi kéo trong Windows 10
Bạn có thể cấu hình hệ điều hành Windows 10 để hiển thị đường viền ngoài của cửa sổ bạn đang kéo thay vì nội dung của cửa sổ.
Tắt hoặc Bật Trình tường thuật Lỗi đọc trong Windows 10
Tắt hoặc Bật Trình tường thuật Lỗi đọc trong Windows 10
Cách tắt hoặc bật Lỗi Đọc hết Trình tường thuật trong Windows 10. Có thể tắt thông báo lỗi mà Trình tường thuật tạo cho các nút và điều khiển
Cập nhật chứng khoán Xbox Series X / S: Nơi mua bảng điều khiển Microsoft ở Vương quốc Anh và Hoa Kỳ bao gồm GAME, Walmart, GameStop và Argos
Cập nhật chứng khoán Xbox Series X / S: Nơi mua bảng điều khiển Microsoft ở Vương quốc Anh và Hoa Kỳ bao gồm GAME, Walmart, GameStop và Argos
Xbox Series X đã bán hết trong vòng vài phút sau khi lên kệ vào năm ngoái và đã không thể giữ được kể từ đó. Hàng còn lại của bảng điều khiển Xbox tại các nhà bán lẻ như GAME, Argos và J…
Giảm giá Thứ Sáu Đen năm 2021 của Vodafone: Điều gì sẽ xảy ra
Giảm giá Thứ Sáu Đen năm 2021 của Vodafone: Điều gì sẽ xảy ra
Chương trình giảm giá ngày Thứ Sáu Đen của VODAFONE được thiết lập để trở thành một đợt giảm giá lớn - với mức tiết kiệm khi mua các thiết bị cầm tay cao cấp và cấp cao nhất. Chúng tôi đã xem xét các ưu đãi chính trước đây để bạn có thể biết được những gì sẽ xảy ra…